Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức    /  Tin biến đổi khí hậu
Huy động tài trợ quốc tế cho biến đổi khí hậu Ngày đăng: 15/09/2013 Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cho biết, từ năm 2010 - 2012, Việt Nam đã vận động tài trợ nguồn kinh phí BĐKH tổng cộng khoảng 684,5 triệu USD, tương đương 13.700 tỉ đồng. Các...
Hà Nội: Xây dựng Kế hoạch ứng phó với BĐKH và bảo vệ môi trường Ngày đăng: 15/09/2013 TP. Hà Nội đang xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường",...
Đà Nẵng: Tài nguyên nước chống chịu với biến đổi khí hậu Ngày đăng: 15/09/2013 Dự án “Đánh giá toàn diện nhằm hướng đến khả năng chống chịu biến đối khí hậu đối với nguồn tài nguyên nước của thành phố Đà Nẵng” vừa được khởi động và thực hiện trong...
Quảng Nam: 95 tỷ đồng ứng phó biến đổi khí hậu Ngày đăng: 15/09/2013 Theo Kế hoạch “Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2030” vừa được phê duyệt, tỉnh này cần khoảng 95...
TP.HCM: Ban hành kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH Ngày đăng: 14/09/2013 UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn TP.HCM đến năm 2015.
Trang          31   32   33   34   35