Thong tin tham khao them du an can ho Luxgarden, Du an Han Quoc can ho Green Town Binh Tan, Gioi thieu tong quan can ho Ascent Lakeside Quan 7, Du an Long Hung City Bien Hoa, Dong Nai, Khu Dat nen Long Hung City gia re, Gioi thieu can ho Opal Tower Thu Duc, Sap mo ban can ho opal city
Chào mừng bạn đến với website của Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức    /  Tin nội bộ
Hội thảo Đánh giá luận án tiến sĩ ở bộ môn của NCS. Bảo Thạnh
Ngày đăng: 20/08/2009
Hội thảo Đánh giá luận án tiến sĩ ở bộ môn của NCS. Bảo Thạnh về "Nghiên cứu chế độ thủy động lực và chất lượng nước vùng cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai" Ngày 2 tháng 8 năm 200 9 Viện KH KTTVMT đã tổ chức Hội thảo: Đánh giá luận án tiến sĩ ở bộ môn của NCS. Bảo Thạnh về "Nghiên cứu chế độ thủy động lực và chất lượng nước vùng cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai"
Ngày 2 tháng 8 năm 200 9 Viện KH KTTVMT đã tổ chức Hội thảo: Đánh giá luận án tiến sĩ ở bộ môn của NCS. Bảo Thạnh về "Nghiên cứu chế độ thủy động lực và chất lượng nước vùng cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai"

Thuộc chuyên ngành: Thủy thạch động lực học biển

Mã số: 62 - 44 - 97 - 01

- Chủ trì Hội thảo: PGS. TS. Vũ Văn Tuấn

- Hai chuyên gia giới thiệu luận án:

1. PGS. TS. Phạm Văn Huấn - Khoa KTTV và Hải dương học, Đại học KHTN

2. TS. Nguyễn Ngọc Huấn - Cục Điều tra và Kiểm soát tài nguyên môi trường Biển

Mục đích nghiên cứu của luận án:
- Nghiên cứu chế độ thủy động lực và chất lượng nước vùng cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai.
- Sử dụng bộ phần mềm DHI MIKE 21 tính toán quá trình tương tác động lực và chất lượng nước vùng cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

- Ý nghĩa khoa học:

Phân tích chế độ thủy động lực và chất lượng nước vùng cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai qua số liệu thực đo và tính toán, sự tương tác giữa chúng và cấu trúc 2 chiều ngang của nhiều vùng sông biển có tính chất khác nhau: vịnh, cửa sông, ngã ba sông, đoạn sông cong.v.v...

Áp dụng phần mềm DHI MIKE 21 mô phỏng các trường thủy động lực và chất lượng nước nước vùng cửa sông Sài Gòn - Đồng Nai với kết quả phù hợp với số liệu thực đo

- Ý nghĩa thực tiễn:

Các đánh giá định lượng và mô tả chế độ thủy động lực và chất lượng nước nước có thể được sử dụng trong việc đánh giá tác động môi trường các công trình kinh tế - xã hội, xử lý các sự cố môi trường và xây dựng kế hoạch đầu tư cho vùng cửa sông này.
 

Kết luận của Hội đồng:


Mặc dù Luận án còn có những điểm phải chỉnh sửa song nhìn chung thì Luận án đã đáp ứng được yêu cầu của một Luận án Tiến sĩ. Sau khi nghiên cứu sinh đã thực hiện việc sửa chữa và hoàn thiện Luận án theo những ý kiến đóng góp của Hội đồng (dựa trên các kết luận trên đây và trong các bản nhận xét chi tiêt của các thành viên Hội đồng), Hội đồng đồng ý:

1. Cho phép nghiên cứu sinh được in Tóm tắt Luận án. Danh sách gửi Tóm tắt Luận án đã được Hội đồng thông qua (kèm theo).

2. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép nghiên cứu sinh được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận án cấp Nhà nước.
Trang    1   2   3   4  
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn nguyên nhân là tác nhân chính gây ra "hiệu ứng nhà kính" ?
Lịch