Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức / Tin bảo vệ tầng ô - dôn
Xác nhận đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu các chất HCFC và Polyol trộn sẵn HCFC-141b năm 2017
Ngày đăng: 16/01/2018
Hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC năm 2017 là 3.600.000 kg, được phân bổ cho 18 doanh nghiệp trên nguyên tắc trung bình thực nhập 3 năm liên tiếp.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017, việc đăng ký nhập khẩu các chất HCFC và Polyol trộn sẵn HCFC-141b được thực hiện trên cả bản giấy và trực tuyến. Kể từ 01 tháng 7 năm 2017 việc đăng ký nhập khẩu các chất HCFC và Polyol trộn sẵn HCFC-141b được thực hiện duy nhất trên hệ thống một cửa quốc gia.

Duy nhất 01 doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu HCFC-123 với khối lượng là 630 kg, do đó chỉ có một bộ hồ sơ được xác nhận. Có 75 doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu Polyol trộn sẵn HCFC-141b, 89 hồ sơ đã được xác nhận.

Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với các chất HCFC và Polyol trộn sẵn HCFC-141b nhập khẩu, nhưng hình thức kiểm tra này chỉ là kiểm tra xác suất tương tự như kiểm tra sau thông quan đối với các loại hàng hóa khác.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công thương đã thống nhất sẽ xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Quản lý Ngoại thương để thay thế cho “Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal” nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.

Cục BĐKH

Các tin khác
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn nguyên nhân là tác nhân chính gây ra "hiệu ứng nhà kính" ?
Lịch