Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức / Tin hoạt động
Họp xây dựng Quy chế làm việc của Cục Biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 10/05/2018
Chiều ngày 10 tháng 05 Phó Cục trưởng Trương Đức Trí chủ trì cuộc họp xây dựng Quy chế làm việc của Cục Biến đổi khí hậu. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Đơn vị trực thuộc Cục.

Để thực hiện tốt công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu theo Quyết định số 1266/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Văn phòng Cục Biến đổi khí hậu đã Dự thảo Quy chế làm việc của Cục Biến đổi khí hậu. Theo Bà Trương Thị Yến, Chánh Văn phòng Cục Biến đổi khí hậu, dự thảo Quy chế gồm 04 Chương, 26 điều quy định nguyên tắc làm việc, chế độ chịu trách nhiệm, mối quan hệ công tác; cách thức, trình tự giải quyết công việc của Cục Biến đổi khí hậu và áp dụng đối với cán bộ, công chức, người lao động, đơn vị thuộc Cục Biến đổi khí hậu; các cơ quan, tổ chức, cá nhân  có mối quan hệ làm việc, đối tác với Cục Biến đổi khí hậu.

Chỉ đạo cuộc họp, Phó Cục trưởng Trương Đức Trí đề nghị các Đơn vị cho ý kiến về: (i) tính hợp lý của 04 Chương và 26 điều; (ii) tính khả thi của Quy chế; (iii) cho ý kiến về các nội dung cụ thể. Bên cạnh đó Phó Cục trưởng yêu cầu đại diện Lãnh đạo Văn phòng Cục báo cáo những điểm chưa được hợp lý trong thời gian qua khi áp dụng Quy chế làm việc của Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trước đây để các Đơn vị cho ý kiến góp ý, xây dựng Quy chế làm việc của Cục Biến đổi khí hậu.

Toàn cảnh buổi Họp

 Nhìn chung, các Đơn vị đã thống nhất về khung dự thảo, tuy nhiên chi tiết một số điều cần xem xét điều chỉnh, sửa đổi, đặc biệt liên quan tới cơ chế báo cáo; cơ chế phối hợp; xây dựng và thực hiện các đề tài khoa học công nghệ, triển khai các dự án ODA, các nhiệm vụ chuyên môn; Đi công tác, nghỉ phép của công chức, người lao động thuộc; cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của Cục và những việc công chức, người lao động của Cục không được làm.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại buổi họp, Phó Cục trưởng Trương Đức Trí đề nghị các Đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến góp ý cụ thể gửi Văn phòng Cục trong ngày 10 tháng 05 năm 2019 để tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo Cục trưởng ký ban hành./.

Cục BĐKH

Các tin khác
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn nguyên nhân là tác nhân chính gây ra "hiệu ứng nhà kính" ?
Lịch