Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức / Tin hoạt động
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Cục Biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 05/01/2018
Sáng 05 tháng 01 năm 2018, Đảng uỷ Cục Biến đổi khí hậu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ Bí thư đảng uỷ Cục chủ trì hội nghị.

 Dự hội nghị có đồng chí Đồng chí Vũ Đình Sinh Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ cùng toàn thể các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ Cục các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc.

Nguyễn Văn Tuệ Bí thư đảng uỷ Cục chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đồng chí Vũ Đình Sinh Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ 

            Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 đã nêu rõ: trong năm 2017 Đảng ủy Cục đã chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt, đúng tiến độ tất cả các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra trong năm 2017, chú trọng việc rà soát, xây dựng văn bản QPPL và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận Paris về BĐKH cùng các Chương trình, nhiệm vụ khác; chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ, với các Bộ, ngành, địa phương để xử lý kịp thời các nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ giao. Kết quả thực hiện đã được Tổ công tác kiểm tra của Bộ trong năm 2017 đánh giá cao về chất lượng và tiến độ; đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đề xuất các dự án liên quan phục vụ cho nhiệm vụ quản lý nhà nước về BĐKH; từng bước ổn định tổ chức cán bộ theo chức năng mới, bám sát thực hiện tốt các nội dung về cải cách hành chính... nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế về quản lý nhà nước về KTTV và BĐKH.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Đảng ủy Cục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu sau:

- Tiếp tục chú trọng trong công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản, chính sách pháp luật liên quan đến BĐKH: Tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định về lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, trình Bộ trình Chính phủ ban hành trong năm 2018 đúng tiến độ….

- Rà soát tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thích ứng BĐKH nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thích ứng. Chủ trì, phối hợp đề xuất, kiến nghị các biện pháp thích ứng với BĐKH phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế.

- Tăng cường trong hướng dẫn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho các Bộ, ngành, địa phương về BĐKH, tiếp tục phối hợp với các địa phương trong việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Thoả thuận Paris của các địa phương;  phối hợp chặt chẽ với các Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý về BĐKH.

- Tiếp tục tổ chức triển khai các hoạt động của Hệ thống quốc gia về kiểm kê KNK và thực hiện mục tiêu của Công ước khung của Liên Hợp quốc về BĐKH (UNFCCC) và Thỏa thuận Paris....

- Với tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Đảng ủy Cục Biến đổi khí hậu Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; thực hiện tốt hướng dẫn của Đảng ủy Bộ và cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục đề ra. Quan tâm công tác chính trị tư tưởng của đảng viên, cán bộ, công chức ở cơ quan đơn vị trong việc kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy của Cục…..

Quán triệt việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của đảng viên…

DMHCC

Các tin khác