Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức / Tin hoạt động các địa phương
Cần Thơ: Tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậuCần Thơ: Tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 04/01/2018
Chia sẻ những mục tiêu phát triển bền vững của TP Cần Thơ nên theo đuổi trong thời gian tới, nhóm nhà khoa học đến từ Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh cho rằng, thành phố cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên như: phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng xanh, áp dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ và hỗ trợ đổi mới sáng tạo để tạo đột phá về năng suất lao động, giá trị sản phẩm. Nâng cao chất lượng tăng trưởng phải đảm bảo an sinh xã hội, an toàn xã hội, môi trường.

 Theo TS. Trần Văn Giải Phóng, phụ trách kỹ thuật Tổ chức ISET Việt Nam, TP Cần Thơ cần nâng cao năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững cho thành phố. Các lĩnh vực trọng tâm gồm: cơ sở hạ tầng xanh (đa dạng sinh học, sinh cảnh; hiệu quả kinh tế - môi trường của các giải pháp cơ sở hạ tầng; vùng lõi đô thị, ven đô, nông thôn); xây dựng các chuỗi giá trị (hiệu quả kinh tế, tạo việc làm); giảm nghèo thông qua hỗ trợ về sinh tế và môi trường sống (sinh kế gắn với chuỗi giá trị, khởi nghiệp…); cơ chế điều phối liên ngành, liên vùng về quy hoạch tích hợp và tăng cường khả năng chống chịu.

Thực tế, đinh hướng giải pháp cho thành phố Cần Thơ đến năm 2030, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch hành động về phát triển bền vững TP Cần Thơ giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, thời gian tới, thành phố tích cực triển khai các nhiệm vụ nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững; phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, xây dựng nông thôn mới; phát triển bền vững hạ tầng đô thị. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo theo hướng bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng của dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn và chất thải; thực hiện các biện pháp làm giảm nhẹ biến đổi khí hậu và hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Thành phố tiếp tục tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ODA, các nguốn vốn đầu tư xã hội, nguồn tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Phát triển nguồn nhân lực cho thực hiện phát triển bền vững; đẩy mạnh đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học trong thực hiện phát triển bền vững; tăng cường hợp tác với các địa phương, mở rộng hợp tác quốc tế.

K.Linh

Nguồn: Monre

 
Các tin khác
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn nguyên nhân là tác nhân chính gây ra "hiệu ứng nhà kính" ?
Lịch