Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức / Tin biến đổi khí hậu
Hà Tĩnh: Lựa chọn các chỉ số giảm phát thải từ mất rừng
Ngày đăng: 13/12/2017
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh vừa tổ chức hội thảo “Lựa chọn chỉ số giám sát Kế hoạch hành động REDD+ (giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng) cấp tỉnh (PRAP)”, với sự tham gia tư vấn của chuyên gia kỹ thuật Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO).

 Sau khi thu thập, bổ sung ý kiến đóng góp của đại biểu là các chuyên gia, lực lượng kiểm lâm và chủ rừng trên địa bàn Hà Tĩnh, hội thảo đã lựa chọn 17 chỉ số giám sát Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm: Chất lượng rừng; đa dạng sinh học; diện tích suy thoái rừng; độ che phủ; doanh thu/hiệu quả kinh doanh (doanh nghiệp); diện tích có rừng; diện tích rừng được phê duyệt phương án quản lý, bảo vệ rừng bền vững; diện tích rừng trồng phân theo chức năng; giá trị phòng hộ, môi trường sinh thái (mức độ thiệt hại, bão, lũ); mức độ thiệt hại; số vụ cháy (diện tích cháy); số vụ vi phạm (phân theo loại vi phạm); thu nhập của người dân (xã thực hiện REDD+); tỷ lệ diện tích đưa vào khoanh nuôi/tổng diện tích; tỷ lệ diện tích được đưa vào bảo vệ; tỷ lệ diện tích được phê duyệt phương pháp quản lý, bảo vệ rừng bền vững trên tổng diện tích của chủ rừng...

PV

Nguồn: Monre
Các tin khác