Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức / Tin biến đổi khí hậu
Tăng cường các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 09/12/2017
Trong năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ danh mục dự án ưu tiên theo Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020; Khung chính sách năm 2018 thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC). Hoàn thiện dự thảo Thông báo quốc gia lần thứ 3 của Việt Nam và Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ hai (BUR2) theo ý kiến của các Bộ, ngành liên quan.

 Đồng thời xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Tăng cường tác hợp tác quốc tế trong triển khai thực hiện Nghị định thư Kyoto, Nghị định thư Montreal, tiến trình đàm phán và hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng Đề án đàm phán biến đổi khí hậu đến năm 2020. Thực hiện quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (ODS). Trong năm 2017, Bộ đã xác nhận hơn 100 hồ sơ xin phép nhập khẩu các chất ODS.

 

CTTĐT

Nguồn: Monre
Các tin khác