Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức / Tin hoạt động các địa phương
Phú Yên: Tăng cường công tác quản lý, ứng phó biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 02/11/2017
UBND tỉnh Phú Yên vừa có Văn bản giao các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, ứng phó biến đổi khí hậu.

 

Văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu (BĐKH) cho các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư về biến đổi khí hậu; thay đổi cách nghĩ, cách làm để tận dụng thời cơ, giảm thiểu nguy cơ và các tác động tiêu cực của BĐKH; chú trọng tuyên truyền, giáo dục, lựa chọn áp dụng kinh nghiệm truyền thống của nhân dân các địa phương, đồng thời nghiên cứu tổng kết, đánh giá và áp dụng các kinh nghiệm ứng phó với BĐKH của các địa phương lân cận và của Quốc tế vào thực tiễn ở tỉnh Phú Yên.

Đồng thời, đẩy mạnh việc rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các sở, ban ngành và địa phương trong công tác ứng phó với BĐKH. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BĐKH. Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động của BĐKH đối với từng vùng, địa phương; nghiên cứu tình hình sạt lở đất ở các khu vực ven sông, ven biển, miền núi để có giải pháp cụ thể, kịp thời; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy hoạch hiện có, xây dựng các quy hoạch mới liên quan, trong đó có các quy hoạch: Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, đô thị, thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, ổn định dân cư..., trên cơ sở tích hợp các yếu tố BĐKH.

UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng thích ứng cao với BĐKH và phát thải ít các-bon; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển năng lượng, các công nghệ và giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban ngành, các cấp trong thực hiện chiến lược quốc gia về BĐKH, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh 2016 - 2020, chương trình SP-RCC, kế hoạch triển khai thỏa thuận Paris về BĐKH và các chương trình, kế hoạch và dự án liên quan đến BĐKH đã ban hành. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường huy động nguồn lực hỗ trợ hoạt động ứng phó với BĐKH tại Phú Yên; ưu tiên nguồn vốn ODA cho các công trình, dự án quan trọng…

 

Yến Nhi

Nguồn: Monre
Các tin khác