Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức / Tin hoạt động các địa phương
Bến Tre ban hành kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 04/10/2017
Thực hiện Chủ trương của Chính phủ đồng thời đẩy mạnh ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Công văn số 964/UBND-KT ngày 14 tháng 03 năm 2017 thực hiện Thỏa thuận Paris.

 Theo đó, trong giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Bến Tre sẽ thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh theo kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris của Chính phủ, một số các nhiệm vụ như:

Đối với nhiệm vụ bắt buộc, tập trung lồng ghép nội dung ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh vào các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển của tỉnh, ngành; xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre phục vụ tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá tác động biến đổi khí hậu; kiện toàn công tác tổ chức quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu phù hợp với tổ chức bộ máy của Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh đảm bảo các Sở, Ban, ngành và địa phương đều có đầu mối xử lý vấn đề về biến đổi khí hậu; thực hiện, phối hợp kiểm kê, cung cấp số liệu theo Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về hệ thống quốc gia kiểm kê khí nhà kính.

   Đối với nhiệm vụ ưu tiên, khuyến khích thực hiện việc ứng dụng một số công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu có tiềm năng, phù hợp với điều kiện tỉnh Bến Tre;  Xây dựng và ban hành Quy định về chế độ thu hút đầu tư, đãi ngộ cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng năng lượng sạch, tái tạo; lồng ghép thực hiện nội dung thỏa thuận Paris ở Việt Nam vào các hoạt động truyền thông, tập huấn về biến đổi khí hậu; đề xuất danh mục các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh tỉnh Bến Tre; thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

CTTĐT

Nguồn: Monre

Các tin khác