Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức / Tin nội bộ
Đại hội Công đoàn Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019
Ngày đăng: 22/08/2014
Ngày 21/8/2014, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ III (2014-2019). Nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động công đoàn Cục nhiệm kỳ 2012-2014, và đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng thời bầu ra BCH công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 để gánh vác trách nhiệm và đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của đoàn viên, công chức, viên chức Cục.

Đến tham dự Đại hội có các đ/c Nguyễn Văn Tuệ Cục trưởng, Bí thư Đảng bộ Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; đ/c Dương Trung Thành Phó Chủ tịch công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, và các đồng chí đại diện Công đoàn Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, công đoàn Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu…


Quang cảnh đại hội

Tại báo cáo đã nêu rõ trong nhiệm kỳ 2012-2014 vừa qua, Công đoàn Cục KTTV&BĐKH đã phối hợp triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, kế hoạch của Đảng và Công đoàn cấp trên, đặc biệt trong các phong trào đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, học tập tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”; xây dựng người cán bộ “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; duy trì và đẩy mạnh các hoạt động thể thao, xây dựng môi trường lành mạnh; đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng cơ quan văn minh, văn hóa…Các hoạt động văn, thể, mỹ được đẩy mạnh, các hoạt động tạo công ăn việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm đúng mực.

Trong thời gian Đại hội, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung trong chương trình, các ý kiến tham luận tập trung vào: Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2012-2014; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ  trong nhiệm kỳ tới nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa vai trò hoạt động của Công đoàn; tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức và người lao động ra sức thi đua, rèn luyện để góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của xã hội đối với các lĩnh vực hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói chung và lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu nói riêng.. Phần lớn các ý kiến trên đều nhất trí với đánh giá tình hình và mục tiêu, nhiệm vụ do BCH nhiệm kỳ 2012-2014 chuẩn bị trong báo cáo trước Đại hội. Trên cơ sở đó các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cục nhiệm kỳ 2014-2019. Đoàn chủ tịch Đại hội đã tiếp thu, tổng hợp đầy đủ tất cả các ý kiến trong Đại hội và chuyển lại cho BCH nhiệm kỳ 2014-2019 hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội và ban hành xuống đến các đoàn viên công đoàn trong năm 2014.

 

Đại hội đã sáng suốt bầu ra BCH công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 7 đồng chí để gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ mà Đại hội giao phó; đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của đoàn viên, công chức, viên chức Cục.