Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức / Tin nội bộ
Biến đổi khí hậu – điểm nhấn của ngành Tài nguyên Môi trường 2013
Ngày đăng: 14/04/2014

Trong số 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên Môi trường 2013 vừa được công bố, có 2 sự kiện thuộc lĩnh vực biến đổi khí hậu. Điều đó cho thấy, lĩnh vực này mang tính thời sự cao và thu hút sự chú ý của dư luận cũng như sự quan tâm đặc biệt của các nhà quản lý.

1. Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Đây là Nghị quyết đầu tiên đề cập toàn diện đến chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta trong thời gian tới, quyết định đến sự phát triển bền vững của đất nước.

2. Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban công tác đàm phán của Việt Nam về biến đổi khí hậu

Ban có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ ngành liên quan trong đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu trên cơ sở bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của quốc gia; huy động các nguồn lực quốc tế hỗ trợ cho ứng phó biến đổi khí hậu và nâng cao vị thế của Việt Nam trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Bảo Minh

Các tin khác