Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nghiên cứu và Ấn phẩm
Tài liệu huấn luyện nâng cao kỹ năng lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa không khí gia dụng sử dụng môi chất lạnh R-22 Tài liệu huấn luyện nâng cao kỹ năng lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa không khí gia dụng sử dụng môi chất lạnh R-22 Ngày đăng: 08/05/2018 Việt Nam làm một trong hai quốc gia đối tác đầu tiên của Ngân hàng Thế giới được Quỹ đa phương (MLF) phê duyệt nhận hỗ trợ từ Quỹ HPMP giai đoạn II với số tiền 14,64 triệu Đôla Mỹ vào...
10 năm Việt Nam thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn 10 năm Việt Nam thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn Ngày đăng: 08/05/2018 Nhân dịp 10 năm (1994-2004) Việt Nam ký kết và thực hiện Công ước Viên và Nghị định thư Montreal, Văn phòng Chương trình Quốc gia nhằm loại trừ dần các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (CTQG) biên...
Trang    1   2