Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nghiên cứu và Ấn phẩm
Bản tin Ô-dôn số 1-2018 Bản tin Ô-dôn số 1-2018 Ngày đăng: 14/05/2018 Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng Ô Dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các...
Thông tin Ô-dôn số 4-2017 Thông tin Ô-dôn số 4-2017 Ngày đăng: 13/05/2018 Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các...
Thông tin Ô-dôn số 3-2017 Thông tin Ô-dôn số 3-2017 Ngày đăng: 13/05/2018 Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các...
Thông tin Ô-dôn số 2-2017 Thông tin Ô-dôn số 2-2017 Ngày đăng: 13/05/2018 Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các...
Thông tin Ô-dôn số 1-2017 Thông tin Ô-dôn số 1-2017 Ngày đăng: 13/05/2018 Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các...
Chặng đường 23 năm Việt Nam gia nhập và thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Chặng đường 23 năm Việt Nam gia nhập và thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Ngày đăng: 12/05/2018 Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn 16 tháng 9 năm 2017 đánh dấu chặng đường 30 năm cộng đồng quốc tế chung tay hành động thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy...
 Sửa đổi bổ sung Kigali bổ sung vào Nghị định thư Montreal lộ trình loại trừ sản xuất và tiêu thụ các chất HFC. Sửa đổi bổ sung Kigali bổ sung vào Nghị định thư Montreal lộ trình loại trừ sản xuất và tiêu thụ các chất HFC. Ngày đăng: 11/05/2018 Các Bên tham gia Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn đã đi đến thống nhất loại trừ các chất HFC tại Khóa họp lần thứ 28 của các Bên tham gia Nghị định thư ngày 15...
Tài liệu huấn luyện nâng cao kỹ năng lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa không khí gia dụng sử dụng môi chất lạnh R-22 Tài liệu huấn luyện nâng cao kỹ năng lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa không khí gia dụng sử dụng môi chất lạnh R-22 Ngày đăng: 08/05/2018 Việt Nam làm một trong hai quốc gia đối tác đầu tiên của Ngân hàng Thế giới được Quỹ đa phương (MLF) phê duyệt nhận hỗ trợ từ Quỹ HPMP giai đoạn II với số tiền 14,64 triệu Đôla Mỹ vào...
10 năm Việt Nam thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn 10 năm Việt Nam thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn Ngày đăng: 08/05/2018 Nhân dịp 10 năm (1994-2004) Việt Nam ký kết và thực hiện Công ước Viên và Nghị định thư Montreal, Văn phòng Chương trình Quốc gia nhằm loại trừ dần các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (CTQG) biên...
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn nguyên nhân là tác nhân chính gây ra "hiệu ứng nhà kính" ?
Lịch