Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nghiên cứu và Ấn phẩm /   /  Bảo vệ tầng ô dôn
Chặng đường 23 năm Việt Nam gia nhập và thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Ngày đăng: 12/05/2018 Tải file đính kèm
Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn 16 tháng 9 năm 2017 đánh dấu chặng đường 30 năm cộng đồng quốc tế chung tay hành động thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, được ký kết năm 1987 tại Montreal, Canada thuộc Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn. Hướng tới Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm nay tại Việt Nam, Văn phòng ô-dôn, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) thực hiện các hoạt động với chủ đề của Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm nay: “Thế giới chung tay bảo vệ tầng ô-dôn, bảo vệ sự sống trên trái đất”. Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal với mục tiêu loại trừ dần, tiến tới loại trừ hoàn toàn sản xu