Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Giới thiệu
Lãnh đạo Cục Biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 22/04/2014 Tải file đính kèm

 I. CỤC TRƯỞNG

 

TS. TĂNG THẾ CƯỜNG

Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu

Điện thoại cơ quan: +84 24 37956868 (máy lẻ 6789); Email: ttcuong@monre.gov.vn

 

II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ông Nguyễn Khắc Hiếu

Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu

Điện thoại cơ quan: +84 24 37956868; Email: ngkhachieu@yahoo.com

 

TS. Trương Đức Trí

Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu

Điện thoại cơ quan: +84 24 37956868; Email: tri@inbox.com

 

ThS. Phạm Văn Tấn 

Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu

Điện thoại cơ quan: +84 24 37956868; Email: pvtan11@gmail.com

 

Ông Nguyễn Nam Phương

Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu

Điện thoại cơ quan: +84 24 37956868; Email: nnam_phuong@yahoo.com