Thong tin tham khao them du an can ho Luxgarden, Du an Han Quoc can ho Green Town Binh Tan, Gioi thieu tong quan can ho Ascent Lakeside Quan 7, Du an Long Hung City Bien Hoa, Dong Nai, Khu Dat nen Long Hung City gia re, Gioi thieu can ho Opal Tower Thu Duc, Sap mo ban can ho opal city
Chào mừng bạn đến với website của Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị sự nghiệp   /  Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu Ngày đăng: 21/09/2017 Quyết định 2255/QĐ - BTNMT ngày 21 tháng 9 năm 2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu
Cơ cấu tổ chức Ngày đăng: 21/09/2017 Quyết định 2255/QD - BTNMT ban ngày 21 tháng 09 năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng phó BĐKH trực thuộc Cục BĐKH
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn nguyên nhân là tác nhân chính gây ra "hiệu ứng nhà kính" ?
Lịch