Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Khai mạc Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về thích ứng biến đổi khí hậu
Khai mạc Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về thích ứng biến đổi khí hậu
Hội nghị ASEM cùng hành động ứng phó biến đổi khí hậu
Hội nghị ASEM cùng hành động ứng phó biến đổi khí hậu
Triển lãm
Triển lãm "Biến đổi khí hậu, thách thức và cơ hội hợp tác Á- Âu" tại Cần Thơ
Hội thảo ‘Các hoạt động hỗ trợ phê chuẩn bản sửa đổi, bổ sung Kigali về loại trừ các chất HFC của Nghị định thư Montreal”
Hội thảo ‘Các hoạt động hỗ trợ phê chuẩn bản sửa đổi, bổ sung Kigali về loại trừ các chất HFC của Nghị định thư Montreal”
Hội nghị ASEM cùng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững
Hội nghị ASEM cùng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững
Kế hoạch năm năm của Quỹ Thích ứng đề cao các hoạt động thuộc các trụ cột Hành động, Sáng tạo, Học hỏi và Chia sẻ
Kế hoạch năm năm của Quỹ Thích ứng đề cao các hoạt động thuộc các trụ cột Hành động, Sáng tạo, Học hỏi và Chia sẻ