Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Xây dựng hệ thống giám sát khí thải chăn nuôi
Xây dựng hệ thống giám sát khí thải chăn nuôi
Michael Bloomberg cam kết tài trợ 4,5 triệu USD giúp LHQ chống BĐKH
Michael Bloomberg cam kết tài trợ 4,5 triệu USD giúp LHQ chống BĐKH
Khuyến khích trường đại học giảng dạy nội dung biến đổi khí hậu
Khuyến khích trường đại học giảng dạy nội dung biến đổi khí hậu
Chủ động thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo thiên tai
Chủ động thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo thiên tai
Rà soát, cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (NDC)
Rà soát, cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (NDC)
Họp lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Họp lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững...